Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest to zachowanie ukierunkowane na faktyczne bezpieczeństwo operowania systemu informatycznego. Owiewa każdorazowe czynności warsztatowe i administracyjne, poświęcające się wykrywaniu potencjalnych zagrożeń, na które narażony jest wyszczególniony aparat. Dzięki nadzorom wyszukiwane bywają złe kwestie aparatu, co skłania na ich udoskonalenie i dzięki temu pomniejsza się niebezpieczeństwo zatraty personaliów bądź dostępu do nich przez jednostki nieupoważnione. Cykliczne sprawdzania bezpieczeństwa namiarów pozwala rozpoznać realne zagrożenia i je wyeliminować, nim się przedstawią. Zerkając na fakt, że schematy informatyczne ukierunkowują operowanie firm wszelkiej objętości, działających we wszystkich fachach, cykliczne audyty bezpieczeństwa informatycznego nadarzają się szczegółem budującym faktyczną asekurację systemów informatycznych.

Tak więc rzeczywiście możemy rozróżnić kilka korzyści następujących z ziszczenia kontroli bezpieczeństwa i bywa to tak więc fachowa ocena stopnia bezpieczeństwa teleinformatycznego, sposobne ekspresowe odnotowanie słabych części w szyku zabezpieczeń wraz z opinią możliwych ryzyk, ukazanie wiarygodności dla kontrahentów, sporządzenie polityki bezpieczeństwa i wprawienie jej do systemu oraz ulepszenie funkcji sieci teleinformatycznej oraz odpowiednie dysponowanie nią.